ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rs 1700.00PKR
1 سال
Rs 1700.00PKR
1 سال
Rs 1700.00PKR
1 سال
.net
Rs 1800.00PKR
1 سال
Rs 1800.00PKR
1 سال
Rs 1800.00PKR
1 سال
.org
Rs 2000.00PKR
1 سال
Rs 2000.00PKR
1 سال
Rs 2000.00PKR
1 سال
.com.pk
Rs 3000.00PKR
2 سال
Rs 3000.00PKR
2 سال
Rs 3000.00PKR
2 سال
.pk
Rs 3000.00PKR
2 سال
Rs 3000.00PKR
2 سال
Rs 3000.00PKR
2 سال
.biz
Rs 1900.00PKR
1 سال
Rs 1900.00PKR
1 سال
Rs 1900.00PKR
1 سال
.info
Rs 1800.00PKR
1 سال
Rs 1800.00PKR
1 سال
Rs 1800.00PKR
1 سال
.us
Rs 1100.00PKR
1 سال
Rs 1100.00PKR
1 سال
Rs 1100.00PKR
1 سال
.co.uk
Rs 1500.00PKR
1 سال
Rs 1500.00PKR
1 سال
Rs 1500.00PKR
1 سال
.uk
Rs 1500.00PKR
1 سال
Rs 1500.00PKR
1 سال
Rs 1500.00PKR
1 سال
.ca
Rs 1900.00PKR
1 سال
Rs 1900.00PKR
1 سال
Rs 1900.00PKR
1 سال
.edu.pk
Rs 3000.00PKR
2 سال
Rs 3000.00PKR
2 سال
Rs 3000.00PKR
2 سال
.guru
Rs 3300.00PKR
1 سال
Rs 3300.00PKR
1 سال
Rs 3300.00PKR
1 سال
.help
Rs 2500.00PKR
1 سال
Rs 2500.00PKR
1 سال
Rs 2500.00PKR
1 سال
.gos.pk
Rs 3000.00PKR
2 سال
Rs 3000.00PKR
2 سال
Rs 3000.00PKR
2 سال
.me.uk
Rs 1500.00PKR
1 سال
Rs 1500.00PKR
1 سال
Rs 1500.00PKR
1 سال
.com.au
Rs 3500.00PKR
1 سال
Rs 3500.00PKR
1 سال
Rs 3500.00PKR
1 سال
.studio
Rs 3500.00PKR
1 سال
Rs 3500.00PKR
1 سال
Rs 3500.00PKR
1 سال
.group
Rs 3200.00PKR
1 سال
Rs 3200.00PKR
1 سال
Rs 3200.00PKR
1 سال
.org.pk
Rs 3000.00PKR
2 سال
Rs 3000.00PKR
2 سال
Rs 3000.00PKR
2 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains